[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh Sau đại học đợt 1, năm học 2022

07/03/2022


Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ các chuyên ngành: Chính sách công, Khoa học Quản lý; Quản lý Khoa học và Công nghệ (định hướng ứng dụng) và đào tạo tiến sỹ chuyên ngành Quản lý Khoa học và Công nghệ năm  2022.

Ứng viên quan tâm có thể cập nhật thông tin và trao đổi tại:  https://www.facebook.com/mns.ussh


Đối tác