[X]

Đăng ký học online

Chọn các khóa học cần đăng ký:

Điền đầy đủ thông tin:

Họ tên :
Email:
Điện thoại :
Mã xác nhận :
Ghi chú:

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2022 của Khoa Khoa học Quản lý

16/06/2022
Khoa Khoa học Quản lý, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội trân trọng thông báo  tới ứng viên và bạn đọc có quan tâm những thông tin chính  về công tác tuyển sinh sau đại học đợt 2 của Khoa như sau:
1. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở đăng ký dự thi thạc sỹ đợt 2, năm  2022 từ 8h00 ngày 05/05/2022 đến 
17h00 ngày 30/8/2022.
Ứng viên quan tâm có thể xem thông tin chi tiết tại đây: 
https://tuyensinh.ussh.edu.vn/thong-bao-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-2-nam-2022.html? fbclid=IwAR3MCkImao_4JPN6efCDlqB230c9S5z2TR1FA17pd7_4A45DZBftNyRcjDY
2. Ứng viên có thể xe thông tin khái quát về tuyển sinh Sau đại hoc đợt 2 năm 2022 của Khoa Khoa học Quản lý được cập nhật trong Album về tuyển sinh sau đại học trên fanpage của Khoa: https://www.facebook.com/mns.ussh

Đối tác